Veel gestelde vragen

Wie kan er deelnemen aan Swim to Fight Cancer Hoorn?


Een deelnemer is minimaal 8 jaar, mag geen gezondheidsproblemen hebben en niet zwanger zijn. Tevens is een deelnemer minimaal in het bezit van de zwemdiploma’s A en B. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd dit te verklaren.

Let op; Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en hebben de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger nodig. Hiertoe dient een 'toestemmingsverklaring' te worden ingevuld. Deze verklaring kan te zijner tijd worden gedownload van de website hoorn.swimtofightcancer.nl of worden opgevraagd per mail.


Is er een apart parcours voor kinderen? 


Ja. Kinderen vanaf 8 jaar mogen meedoen op het parcours van 200, 300 of 400 meter. Zij zwemmen een gedeelte van het traject. Kinderen kunnen eventueel zwemmen met een begeleider, zij dienen er dan zelf voor te zorgen dat er een volwassene met ze meezwemt. De volwassen begeleider hoeft niets te betalen en ontvangt geen deelnemerspakket. Deze begeleider is verplicht zich tegelijkertijd met het kind te melden.


Wat is het parcours?

  • Zie de route op deze pagina.
Afstanden:
  • 1060 meter
  • 2200 meter

Wat is de waterkwaliteit van het water tijdens Swim to Fight Cancer Hoorn?


Het water in de havens van Hoorn is geen officieel zwemwater. Gelet op de doorstroming en de getijdewerking is de waterkwaliteit in de Hoorn havens, direct verbonden met het Markermeer, goed.

Uiteraard zal de organisatie van Swim to Fight Cancer Hoorn het water op diverse plekken bemonsteren in de komende periode en op de dag van het evenement zelf, om zodoende de kwaliteit aan te tonen. Dit zal getest worden door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.


Hoe organiseren jullie de mogelijkheden tot het omkleden?


Alle deelnemers kunnen zich omkleden in de omkleedruimtes m/v. Hier kunnen zij ook hun spullen in een bewaakte ruimte achterlaten. Bij de finish worden handdoeken uitgedeeld.


Hoe werkt het met teams en samen zwemmen?

Alle deelnemers van een Businessteam zwemmen dezelfde afstand. Mocht iemand uit het team een andere afstand willen zwemmen, stuur dan even een mailtje naar info@hoorn.swimtofightcancer.nl. De teamgenoten van een businessteam starten automatisch tegelijkertijd. 

De indeling van individuele deelnemers in waves wordt gemaakt als we een overzicht hebben van alle deelnemers. Daarbij moeten we rekening houden met enkele organisatorische aspecten (aantal deelnemers, aantal deelnemers per afstand, omvang waves, etc).

Als er groepen zijn die gezamenlijk willen starten (trainingsmaatjes, buurtgenootschap, vriendinnenclub, familieleden, serviceclub, etc) dan verzoeken we om een mail met daarin alle namen van de groepsdeelnemers én de groepsnaam te sturen naar info@hoorn.swimtofightcancer.nl. (ovv 'groepsverzoek' in de onderwerpregel) We zullen dan ons best doen om de groepsleden gelijk te laten starten. (We vinden het dan wel leuk als jullie je als groep herkenbaar maken door bijvoorbeeld een badeendje, een bijzondere zwembril of iets anders ludieks...). De indeling in waves maken we uiterlijk enkele dagen voor het evenement bekend. Op de dag zelf kunnen zich wijzigingen voordoen.

(wave = een groep van +/- 25 zwemmers die op hetzelfde moment start).

 


Hoe wordt gezondheid en veiligheid in en op het water bewaakt?

Dankzij de inzet van partijen zoals de Brandweer, de gemeente, de ReddingsBrigade, de KNRM, het Rode Kruis, etc., zijn wij op het water voorzien van gediplomeerde EHBO-ers, lifeguards, duikers, ervaren zwembegeleiders en security-boten.


Hoe houden jullie het inschrijfgeld en de donaties gescheiden?


Het inschrijfgeld en de donaties houden wij strikt gescheiden doordat wij werken met twee verschillende rekeningen. Op de ene rekening komen het inschrijfgeld en eventuele sponsorgelden binnen en op andere rekening de donaties, Met het inschrijfgeld en eventuele sponsorgelden willen wij de organisatiekosten dekken.
De donaties komen (na aftrek van eventuele transactiekosten) 100% ten goede van Stichting Fight cancer. Na afloop van het evenement wordt de eerste stand doorgegeven. Eind september wordt het definitieve totale donatiebedrag openbaar gemaakt en overgemaakt aan de stichting Fight cancer.


Hoe kan ik aan al mijn familie en vrienden een bericht sturen waardoor ze eenvoudig aan mij kunnen doneren?

Stuur een mail, een Facebook- of een Twitterbericht met de link van je persoonlijke pagina (hoorn.swimtofightcancer.nl/voornaamachternaam). Als mensen op die pagina, onder jouw foto en motivatie op de knop 'doneer' drukken, dan doneren ze aan jou.

Ik heb aan de verkeerde persoon gedoneerd. Wat nu?

Let goed op tijdens het doneren via het donatieformulier, dat de persoon aan wie je wilt doneren ook NAAST het formulier staat. Als er verkeerd wordt gedoneerd, kunnen wij dat NIET ongedaan maken.

Ik wil iets wijzigen in mijn profiel, kan dat?

Tijdens het aanmelden moet u enkele gegevens invoeren.
Het kan zijn dat u hier later wijzigingen in aan wil brengen of uw profielfoto wil toevoegen.
Dat kan door opnieuw in te loggen op de site op uw persoonlijke account. met uw eigen inloggegevens.
De gegevens die daar vermeld staan zijn allemaal aanpasbaar.
Voor het opvoeren van een profielfoto kunt u de meest gangbare bestanden gebruiken (jpg, jpeg, png, bmp).
De minimaal vereiste grootte is van belang om de foto goed op de site te kunnen presenteren.
Een groter formaat foto wordt automatisch verkleind.
Foto kunt u eenvoudig in Microsoft Paint , door optie “formaat wijzigen” aanpassen.
Een foto moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:
Hij moet minimaal: 176px hoog zijn
Hij moet minimaal: 302px breed zijn
Hij mag maximaal 4mb zijn.


Kan ik ook mobiel inschrijven, betalen en/of doneren


Ja, Er is een mobiele website. Deze kun je zowel gebruiken om je in te schrijven als om te doneren, mits je een mobiele app van je bank hebt geïnstalleerd die dit ondersteunt.


Kan ik ook vanuit het buitenland betalen?


Nee, de betalingssystemen van deze website ondersteunen dat niet. Als je wil doneren vanuit het buitenland, neem dan even contact met ons op, dan maken we het in orde.


Mogen de bedrijven achter businessteams acties op touw zetten om donatiegeld binnen te halen?

Ja natuurlijk! We omarmen alle initiatieven die geld opleveren voor het goede doel. We vernemen als organisatie echter graag van tevoren welke acties worden ondernomen. Dan kunnen we er namelijk op anticiperen en houden we het overzicht. Swim to Fight Cancer Hoorn is echter in geen geval verantwoordelijk voor acties die door derden op touw worden gezet.


Wat doet de organisatie als de watermetingen een negatief resultaat opleveren of als het weer te slecht is om te zwemmen?


Indien de waterkwaliteit op 10 september 2017 een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid of in geval van zeer hevige/gevaarlijke weersomstandigheden, behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details.


Hoe zit het met de bereikbaarheid van het havengebied?

Het havengebied zal niet/nauwelijks bereikbaar zijn met de auto. Deelnemers / bezoekers van buiten Hoorn adviseren wij om te parkeren bij het transferium (achter het station looptijd naar havengebied 10 minuten). We adviseren echter om gebruik te maken van Hoorn City Tours (voor het station opstappen) of met de fiets te komen.


Tot wanneer kan ik doneren?

De mogelijkheid tot doneren loopt door tot 10 september 18:00 uur.

Wat doet de organisatie als de watermetingen een negatief resultaat opleveren of als het weer te slecht is om te zwemmen?


Indien de waterkwaliteit op 29 augustus 2015 een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid of in geval van zeer hevige/gevaarlijke weersomstandigheden, behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details.Wat doet de organisatie als de watermetingen een negatief resultaat opleveren of als het weer te slecht is om te zwemmen?


Indien de waterkwaliteit op 29 augustus 2015 een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid of in geval van zeer hevige/gevaarlijke weersomstandigheden, behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details.Ik heb aan de verkeerde persoon gedoneerd. Wat nu?