Veiligheid en gezondheid

Het water in de Hoornse havens is geen officieel zwemwater. Gelukkig is de waterkwaliteit van de Nederlandse wateren in de laatste decennia drastisch verbeterd. Uiteraard zal de organisatie het water op diverse plekken bemonsteren in de komende periode en op de dag van het evenement zelf, om zodoende de kwaliteit aan te tonen.

Voor Swim to Fight Cancer Hoorn zal gebruik gemaakt worden van de Swim to Fight Cancer- baan. Deze baan is gekeurd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met het oog op de gezondheid van de zwemmers. In de legenda staan de verschillende afstanden tussen de boeien en andere belangrijke zaken.

In samenwerking met de gemeente wordt drijvend en niet drijvend vuil en andere obstakels uit het water verwijderd. Er wordt dus altijd in schoon en veilig water gezwommen. Indien de waterkwaliteit op 10 september op route A desondanks een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid, behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers.

€ 100.894,03