Partners

De opbrengst voor Fight Cancer wordt bijeengebracht door de donaties die door de deelnemers verzameld worden vanuit hun netwerk. (familie, vrienden, collega's, clubgenoten, klasgenoten, etc,..). Deze opbrengst wordt 100% doorgegeven aan de Stichting Fight Cancer.

De deelnemers zijn hiermee de grootste ‘mogelijkmakers’. Het is echter niet mogelijk om de begroting van de organisatie kostendekkend te krijgen zonder aanvullende bijdrages van maatschappelijke en zakelijke organisaties. Swim to Fight Cancer Hoorn komt tot stand met behulp van het inschrijfgeld van deelnemers en diverse sponsoren. Met deze bijdragen wordt het evenement georganiseerd en kunnen we voldoen aan alle veiligheidsregels. Wilt u als particulier of bedrijf bijdragen?

Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden:
  • Een bedrijf of organisatie kan zijn commitment tonen door een inspanningsverplichting aan te gaan voor het werven van een X-aantal deelnemers of vrijwilligers en hiervoor garant te staan. Een organisatie neemt een X-aantal kaarten af bij Swim to Fight Cancer Hoorn en stelt de kaarten die zij niet gebruiken beschikbaar voor publieksacties vanuit Swim to Fight Cancer Hoorn. In deze actie wordt dan uiteraard de naam van de organisatie meegenomen. 
  • Een bedrijf of organisatie kan een geldelijke bijdrage leveren aan de organisatie van Swim to Fight Cancer Hoorn, bijvoorbeeld als boeisponsor. 
  • Door ‘in natura’ met verschillende organisaties samen te werken houden we de begroting zo laag mogelijk. Deze organisaties (suppliers) leveren diensten of producten en krijgen daar exposure en een X-aantal tegenprestaties voor terug. Deze diensten en producten variëren van broodjes en koffie tot en met vervoer, verfrissingsposten en entertainment aan het parcours. Binnenkort meer hierover op deze site. 

Interesse? Neem dan contact met ons op