Visie, missie en doelstelling van stichting Swim Hoorn:

Wij sluiten ons volledig aan bij de visie, missie en doelstellingen van Swim to Ficht Cancer. Daarbij streven wij ook naar deelname aan de zwemsport, juist in de Open-water zwemstad van Nederland, Hoorn. 

Visie, missie en doelstellingen van Swim to Fight Cancer:

Visie

Swim to Fight Cancer Nederland wil met een onderscheidend en uitdagend evenement in een verrassend decor, en met een sterke boodschap, maximale aandacht voor onze missie generen. De droom is Swim to Fight Cancer jaarlijks uit te breiden naar een andere provincie of andere provincies zodat we op termijn op één en dezelfde dag in alle provincies in Nederland gezamenlijk de strijd aangaan tegen kanker en een astronomisch bedrag voor kankeronderzoek en preventie kunnen ophalen.

Missie

Swim to Fight Cancer is een zwemevent waarbij deelnemers, alleen of in een team zoveel mogelijk geld bijeen brengen voor kankeronderzoek waarmee zij een bijdrage leveren aan het gevecht tegen kanker zodat op een dag de ziekte niet meer dodelijk is. Samen zetten wij ons in voor een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn.

Doelstelling

Bij uiteenlopende doelgroepen aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van kanker. Een zo groot mogelijk deel van de opbrengsten (na aftrek van gemaakte kosten voor het organiseren van het event) van Swim to Fight Cancer komen ten goede aan de stichting Fight cancer. Ons doel is een beweging te creëren tegen kanker door in actie te komen.

Transparantie

Het bestuur van stichting Swim Hoorn heeft goed nagedacht over een aantal kritische succesfactoren voor het welslagen van het idee. Belangrijk uitgangspunt is dat we zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze deelnemers, donateurs, sponsoren en de kankerpatiënten.

Met 'transparantie' bedoelen we met name dat de totale opbrengst van Swim to Fight Cancer Hoorn ten goede komen aan de stichting Fight cancer, op de volgende wijze: Swim to Fight Cancer Hoorn kent twee geldstromen, gekoppeld aan twee bankrekeningen:
  • Inschrijfgelden en sponsorgelden uit de zakelijke markt; deze worden gebruikt voor de organisatie van het event en eventuele opstartkosten voor het komend jaar;
  • Donatiegelden; deze komen met aftrek van de transactiekosten ten goede aan stichting Fight cancer. 
Na afloop van het evenement wordt het totale bedrag van de donaties openbaar gemaakt. 
€ 100.894,03