ANBI

Stichting Swim Hoorn heeft de ANBI-status. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn de donaties aan stichting Swim Hoorn en donaties door stichting Swim Hoorn aan stichting Fight Cancer vrijgesteld van schenkbelasting. De donaties komen dus via de stichting Swim Hoorn, zonder heffing van schenkbelasting, volledig ten goede aan stichting Fight cancer. 

Donateurs kunnen ook gebruik maken van belastingvoordelen met betrekking tot de gedane giften aan stichting Swim Hoorn. Particuliere donateurs van een ANBI kunnen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook voor ondernemingen is het mogelijk om hun giften onder voorwaarden af te trekken van de vennootschapsbelasting.

Het RSIN van Stichting Swim Hoorn is 856236810.


Ook Stichting Fight cancer heeft de ANBI status.